top of page
  • Urszula Opyrchał

Alchemia Miłości – wybór myśli sufickich (biblioteczka pustelnika)

Piękna poezja pomaga spojrzeć na świat z innej, bardziej metaforycznej i obrazowej strony. Poezja suficka nakierowana jest na przybliżenie zagadnienia miłości i na opis doświadczenia mistycznego w kontekście miłości. W sufizmie mówi się, że Bóg jest Miłością, Kochankiem i Ukochanym – teksty zebrane w Alchemii Miłości pomagają namierzyć, co znaczą te słowa.

Fot. Miejska Pustelniczka ©

Wyboru dokonał wykładowca akademicki posiadający stopień doktora w dziedzinie filozofii i kulturoznawstwa oraz dyplomowana tłumaczka w zakresie przekładu z angielskiego na perski. Ich celem było pokazanie różnorodności literatury sufickiej oraz przybliżenie czytelnikowi wychowanemu w kulturze zachodniej mniej znanych autorów:

We współczesnym świecie Rumi — nauczający o duchowej sile miłości oraz o boskiej jedności stanowiącej serce rzeczywistości, a także serce wszystkich religii — stał się jednym z najbardziej cenionych duchowych przewodników. Jest on również najbardziej znanym ze wszystkich perskich poetów. Podstawowym przesłaniem obecnego zbioru jest to, że Rumi nie był sam. Jest on raczej wyjątkowym przedstawicielem o wiele szerszej tradycji perskiej poezji mistycznej, w której znajdziemy te same tematy, to samo piękno i ten sam wgląd.

[David i Sabrineh Fideler, Alchemia Miłości, Warszawa 2012, s. XIII]

Czym zatem jest miłość według mistrzów ścieżki sufickiej?

Jest tym, co sprawia, że człowiek żyje takim życiem, które odpowiada jego godności:


Przywrócony do życia

Każdy, kogo obejmiesz,

żyć będzie wiecznie.

Ci, których myśl Twoja przyciąga,

na polach radości zamieszkają.

Gdy przejdziesz obok kogoś,

kto miecz miłości przyjął i od niego zginął,

dźwięk Twoich kroków

przywróci go do życia.

[Chwadża Kerani, Alchemia Miłości, s. 12]


Bądź jak ocean

Spadający kamień nie mąci toni oceanu.

Mistyk czujący urazę

wciąż jest płytką kałużą.

Kiedy cię lekceważą, okaż wielka cierpliwość.

Przez przebaczenie

twa dusza czystą się stanie.

W jakimś momencie

i tak będziesz tylko prochem –

w pokorze stań się prochem już dzisiaj.

[Sadi, Alchemia Miłości, s. 173]


Jest wynikiem poznania samego siebie:


⚛ Zbadaj siebie ⚛


Jeżeli widać Go wszędzie,

gdzie tylko spojrzysz,

dlaczego

nie zechcesz popatrzeć na siebie?

Prawdziwy rzekł:

Gdziekolwiek się zwrócisz,

Tam mnie znajdziesz.

Dlaczego więc

wciąż się wzbraniasz,

by wzrokiem swoim zbadać siebie?

[Dara Szikoh, Alchemia Miłości, s. 134]

Bałwochwalstwo

Jako że nic nie może się równać

z nieistnieniem,

przestań już skupiać się

na samym sobie.

Istnienie jest twoim bożkiem –

skończ z tym bałwochwalstwem.

Kiedy wyzwolisz się

zarówno od bycia

jak i od nie-bycia,

wypij wino radości –

lecz przestań już

upijać się

tym światem.

[Ahmad Dżami, Alchemia Miłości, s. 163]


Jest początkiem i końcem ścieżki wolności:


To, co cię wyzwala

Ptak,

który bolesną pieśń śpiewa –

to miłość.

Posłaniec,

który przemawia językiem nieznanego –

to miłość.

Głos, który mówi do ciebie,

wzywając, być wyruszył

poza granice stworzonego świata –

to miłość.

To, co z ciasnoty twego ja

cię wyzwala –

to również miłość.

[Chakani Szriwani, Alchemia Miłości, s. 57]

To tylko niewielka cząstka tego, co znajduje się w zbierze Alchemia Miłości, dlatego polecam przeczytać całość. Piękny wiersz z tego tomiku pt. Cztery żywioły przytoczyłam w tekście O co chodzi w medytacji.

Informacje wydawnicze:

Rok wydania oryginalnego: 2006

Wiersze przełożył: Błażej Gałkowski

Przekład aneksów: Paulina Domachowska-Gałkowska

Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2012

Liczba stron: 231

Okładka: twarda

Wydawnictwo Barbelo udostępniło także fragment książki za darmo.

 

Czytaliście zbiór poezji Alchemia Miłości? A może chcecie polecić jakiś tomik dobrej poezji? Zapraszam do dyskusji.

 

#miłość #AlchemiaMiłośći #Bóg #duchowość #islam #książka #recenzja #kulturoznawstwo #poezja #wartość #życie

138 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page